Silvia Virto Vincx

Fitxa personal

Nom: Silvia Virto Vincx

Centre: 220 ETSEIAT

Telf: 93 7398151

Adreça de correu electrònic: svirto@mf.upc.edu