Salvador Augusto De Las Heras Jimenez

Fitxa personal

Director del departament

Nom: Salvador Augusto De Las Heras Jimenez

Centre: 220 ETSEIAT

Telf: 93-7398658

Adreça de correu electrònic: delasheras@mf.upc.edu

Producció científica i docent

Descripció

Salvador de las Heras és Director del departament de mecànica de fluids de la UPC. Doctor Enginyer Industrial i Professor Titular en el Campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya, durant els últims anys ha publicat més de quarenta articles tècnics relacionats amb la pneumàtica i la hidràulica industrial, i és coautor de dues patents.

A l'actualidad compagina la seva activitat de gestió, docent i investigadora amb la professional, sent assessor tècnic de varies empreses i enginyeries del sector. A més, participa en varies línees d'investigació interdepartamentals i és membre del SAC, grup dedicat a la investigació en sistemes automàtics i de control industrial.

 

Salvador de las Heras es Director del departamento de mecánica de fluidos de la UPC. Doctor Ingeniero Industrial y Profesor Titular en el Campus de Terrassa de la Universidad Politécnica de Cataluña, durante los últimos años ha publicado más de cuarenta artículos técnicos relacionados con la neumática y la hidráulica industrial, y es coautor de dos patentes.

En la actualidad compagina su actividad de gestión, docente e investigadora con la profesional, siendo asesor técnico de varias empresas e ingenierías del sector. Además, participa en varias líneas de investigación interdepartamentales y es miembro del SAC, grupo dedicado a la investigación en sistemas automáticos y de control industrial.