Ricardo Torres Camara

Fitxa personal

Cap d'Unitats Docents a 820 EUETIB

Nom: Ricardo Torres Camara

Centre: 820 EUETIB (CEIB,UPC)

Telf: 37261

Adreça de correu electrònic: ricardo.torres@upc.edu

Producció científica i docent

Descripció