Pedro Javier Gamez Montero

Fitxa personal

Cap d'Unitats Docents a 220 ETSEIAT i 320 EET

Nom: Pedro Javier Gamez Montero

Centre: 220 ETSEIAT

Telf: 93 7398085

Adreça de correu electrònic: pedro.javier.gamez@upc.edu

Producció científica i docent