Montserrat Carbonell Ventura

Fitxa personal

Cap d'Unitats Docents a 340 EPSEVG

Nom: Montserrat Carbonell Ventura

Centre: 340 EPSEVG

Telf: 93 8967715

Adreça de correu electrònic: montse.carbonell@upc.edu

Producció científica i docent