Valero Ferrando, Mª Del Carmen

Fitxa personal

Cap d'Unitats Docents a 240 ETSEIB

Nom: Valero Ferrando, Mª Del Carmen

Centre: 240 ETSEIB

Telf: 934011737

Adreça de correu electrònic: valero@mf.upc.edu

Producció científica i docent