Jaume Miquel Masalles

Fitxa personal

Secretari del departament

Nom: Jaume Miquel Masalles

Centre: 340 EPSEVG

Telf: 93-8967715

Adreça de correu electrònic: jaume.miquel@upc.edu

Producció científica i docent