Alberto Antonio Carbo Bech

Fitxa personal

Nom: Alberto Antonio Carbo Bech

Centre: 820 EUETIB (CEIB,UPC)

Telf: 93 7398657

Adreça de correu electrònic: albert.carbo@mf.upc.edu

Producció científica i docent