Sotsdirector

El sotsdirector assumeix temporalment les funcions del director o de la directora del departament en cas d’absència, malaltia o vacant del director o la directora, si el director no ha designat ningú.

 

Competències:

  1. Ajudar al director en les tasques d’organització i gestió pròpies del departament.
  2. Altres funcions que el director li encomani.