Junta departament

Data de l'esdeveniment: 
Dt, 04/02/2014 - 10:45 - 11:30

El Director del Departament de Mecànica de Fluids convoca reunió de la Junta de departament pel:

DIA: DT 4 de febrer de 2014
HORA : 10:45 h.
LLOC: ETSEIB (Barcelona)
SALA DE LA REUNIÓ: Aula 3.1 (Aula docència) - Edifici H

Ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l'acta anterior.
2. Informe del Director.
3. Tancament econòmic 2013 i pressupost 2014.
4. Procediment per la renovació dels membres electius de la Junta i del Consell.
5. Afers de tràmit.
6. Torn obert d'intervencions.

Ben cordialment,

Jaume Miquel Masalles
Secretari Acadèmic
Departament de Mecànica de Fluids